Δώσε μόνο…

Η προσφορά οφείλει να είναι μοναδική: να μην περιμένει ανταπόκριση.