Η διαδικασία του Life και Wellness Coaching

Η συνεδρία ξεκινά αφού συναντηθείτε με τον σύμβουλο σας, μέσω τηλεδιάσκεψης ή ακόμα και τηλεφωνικά εάν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία. Οι συνεδρίες διαρκούν από 15 έως 60 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας συζητάτε με τον σύμβουλο σας το τι θέλετε να επιτύχετε.

Ο σύμβουλος σας κάνει μια σειρά από ερωτήσεις με σκοπό μαζί του να ορίσετε όσο πιο καλά γίνεται τους στόχους σας και τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που πιστεύετε ότι θα συναντήσετε στο δρόμο προς την επίτευξη τους. Στη συνέχεια θα καταγράψετε τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε  προκειμένου να επιτύχετε αυτούς τους στόχους.

Ο σύμβουλος σας σε αρκετές περιπτώσεις θα σας δώσει “δουλειά για το σπίτι”. Θέματα που πρέπει να σκεφτείτε μόνος σας ή πρέπει να φέρετε εις πέρας ανάμεσα στις  συνεδρίες, σκοπός των όσων σας αναθέτει ο σύμβουλος σας ειναι να φτάσετε πιο κοντά στο στόχο σας. Ίσως χρειαστεί να διατηρείτε ένα ημερολόγιο ή να δημιουργήσετε ένα σχέδιο δράσης για τα πράγματα που θέλετε να πετύχετε.

Ο σύμβουλος ζωής ή ευεξίας θα σας προσφέρει συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής σας μέχρι την επίτευξη του στόχου σας. Επίσης ο σύμβουλος σας θα προσπαθεί να σας υπενθυμίζει ότι εσείς έχετε την αποκλειστική ευθύνη για  την επίτευξη των στόχων σας.

Θα συνεργαστείτε με τον σύμβουλο σας για μερικούς μήνες ή και περισσότερο. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από το πόσο συχνές είναι οι συνεδρίες σας και το ποιοι είναι οι στόχοι που θέλετε να πετύχετε.

Το κόστος του Coaching ποικίλει και εξαρτάται από τον σύμβουλο που θα επιλέξετε.

Leave a Reply