Υπολογίστης Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Mass Index)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index) είναι ένας αριθμός που υπολογίζεται από το βάρος και το ύψος ενός ατόμου. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index) είναι ένας αριθμός που υπολογίζεται από το βάρος και το ύψος ενός ατόμου. ΒΜΙ παρέχει ένα αξιόπιστο δείκτη του σωματικού λίπους για τους περισσότερους ανθρώπους και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των κατηγοριών βάρους που μπορεί δυνητικά να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας. Παρακάτω θα βρείτε ένα υπολογιστή με τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε τον δικό σας δείκτη μάζας σώματος. Ο υπολογιστής αυτός είναι για ενήλικες 20 ετών και άνω. Ο υπολογιστής έχει δημιουργηθεί από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ( Centers for Disease Control and Prevention –CDC) των ΗΠΑ.

Leave a Reply