Το να ρισκάρεις είναι τρόπος ζωής

Αν δεν δοκιμάσεις, δεν θα μάθεις. Κι αν δεν μάθεις πώς μπορείς να κρίνεις;