Τι είναι το Tai Chi

Το Tai Chi είναι ένας τύπος πολεμικής τέχνης γνωστός για τις αμυντικές της τεχνικές και τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία του ατόμου. Από απλή πολεμική τέχνη στην πορεία του χρόνου εξελίχθηκε σε  ένα αποτελεσματικό μέσο για την ανακούφιση από το στρες και το άγχος. Θεωρείτε ένα είδος τεχνικής διαλογισμού με κίνηση που στόχο έχει την επίτευξη εσωτερικής ηρεμίας και εσωτερικής γαλήνης.

Το Tai Chi είναι μια αρχαία Κινεζική παράδοση, οι αρχές της εικάζετε πως έχουν δημιουργηθεί από τον ταοϊστή μοναχό Zhang Sanfeng τον 12ο αιώνα.  Η φράση “t’ai chi ch’uan” μεταφράζετε σε “υπέρτατη ανθρώπινη γροθιά” ή “γροθιά χωρίς όρια”.

Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι Tai Chi, ο καθένας με τις δικές τους ξεχωριστές μεθόδους και αρχές:

  • Chen-style
  • Yang-style
  • Wu- or Wu (Hao)-style
  • Wu-style
  • Sun-style

Το Tai Chi θεωρείτε ασφαλές για όλους τους ανθρώπους όλων των ηλικιών καθώς δεν παράγετε πολύ μεγάλη πίεση στους μυς και στις αρθρώσεις. Εκτός του ότι είναι ασφαλές, το Tai Chi είναι μια τέχνη η οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερο εξοπλισμό, ενώ η άσκηση μπορεί να γίνει σε ομαδικά η ατομικά.

Αποτελέσματα νεώτερων ερευνών δείχνουν πως το Tai Chi έχει θετικά αποτελέσματα στον έλεγχο της ισορροπίας, την σωματική ευεξία και την ευελιξία. Επίσης μειώνει τους κινδύνους, κυρίως για τους ηλικιωμένους, που προέρχονται από πιθανές πτώσεις.

http://www.medicalnewstoday.com/articles/265507.php

Leave a Reply