Πώς μπορείτε να υπολογίσετε πόσο αλάτι και νάτριο περιέχεται σε ένα τρόφιμο

Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε αν ένα τρόφιμο είναι πλούσιο σε νάτριο, με βάση τις πληροφορίες της ετικέτας του;

  • Εάν στα 100gr μιας τροφής περιέχεται περισσότερο από 0,6gr νατρίου ή 1,5 gr αλατιού τότε είναι υψηλό σε νάτριο-αλάτι.
  • Eάν στα 100gr περιέχεται ποσότητα ανάμεσα στις δύο προηγούμες τιμές, τότε είναι μέτριο σε νάτριο-αλάτι
  • Eάν στα 100gr περιέχεται 0,1gr νατρίου, 0,3gr αλατιού ή λιγότερο, τότε είναι χαμηλό σε νάτριο-αλάτι
  • Eάν στα 100g δεν περιέχεται περισσότερο από 0,004gr νατρίου ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, τότε είναι πολύ χαμηλό σε νάτριο-αλάτι, ενώ για τα εμφιαλωμένα νερά ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός ισχύει όταν η περιεκτικότητα του νατρίου δεν είναι μεγαλύτερη από 0,7mg στα 100ml
  • Eάν στα 100g δεν περιέχεται περισσότερο περισσότερο από 0,005gr νατρίου ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, τότε είναι ελεύθερο σε νάτριο-αλάτι, ενώ για τα εμφιαλωμένα νερά ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός ισχύει όταν η περιεκτικότητα του νατρίου δεν είναι μεγαλύτερη από 0,1mg στα 100ml.

ttt

Πηγή: ΕΦΕΤ

HOLISTIC FITNESS TEAM