Αποφύγετε ενοχλήσεις και μυϊκούς πόνους!

Αποφύγετε μυϊκούς πόνους και ενοχλήσεις κάνοντας μυϊκές διατάσεις!

Υπάρχουν πολλά είδη διατάσεων που μπορεί να εφαρμοστούν. Διατάσεις που κάνει κάποιος μόνος του και χωρίς να ασκείται εξωτερικός παράγοντας (ενεργητικές διατάσεις), διατάσεις που γίνονται με βοηθό και εφαρμογή εξωτερικού παράγοντα (παθητικές διατάσεις) και πιο συνδυαστικές διατάσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από ειδικό θεραπευτή.

Για να εφαρμοστεί μία μυϊκή διάταση πρέπει το σώμα να βρίσκεται σε ηρεμία και σε βολική και άνετη θέση. Το άτομο που εφαρμόζει την μυϊκή διάταση πρέπει να γνωρίζει τη σωστή θέση που πρέπει να έχει το σώμα και να κρατά το σώμα εκεί για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Η χρήση της εκπνοής κατά τη διάρκεια της διάτασης είναι επιθυμητή.

Το σώμα μας εκτός από δυνατό πρέπει να είναι και εξίσου ευλύγιστο.

Leave a Reply