Μετά… εσύ νικάς

Η απίθανη φιλοσοφία ενός μεγάλο άνδρα, του Μαχάτμα Γκάντι.

Comments are closed.

Design by Holistic Fitness