Εισαγωγή στη βοτανική

Όπως οι υπόλοιπες μορφές ζωής στη βιολογία, το φυτικό βασίλειο μπορεί να μελετηθεί σε ποικιλία επιπέδων, από το μοριακό, στο γενετικό και βιοχημικό επίπεδο δια μέσου των κυτταρικών οργανιδίων, κυττάρων, των ιστών, των οργάνων, των μεμονωμένων φυτών, των πληθυσμών και των βιοκοινοτήτων φυτών. Σε καθένα από αυτά τα επίπεδα ένας βοτανολόγος μπορεί να ασχοληθεί με την ταξινόμηση (ταξινομική), τη δομή (ανατομία), ή τις λειτουργίες (φυσιολογίας) των φυτών.

Σε ιστορικό επίπεδο, οι βοτανολόγοι μελέτησαν όλους τους οργανισμους που δεν αναγνωρίζοναν γενικά ως ζώα. Μερικοί από αυτούς τους «σαν φυτά» οργανισμούς περιλάμβαναν τα φύκη (μελετώνται στη φυκολογία), τους μύκητες (μελετώνται στην μυκητολογία), τα βακτήρια και τους ιούς (μελετώνται στην μικροβιολογία). Τα περισσότερα φύκη, μύκητες και μικρόβια δε θεωρείται πλέον ότι ανήκουν στο βασίλειο των φυτών. Παρ’ όλα αυτά, τυγχάνουν ακόμα της προσοχής των βοτανολόγων και συνήθως τα βακτήρια, οι μύκητες και τα φύκη καλυπτονται, ως κάποιο σημείο, στα εισαγωγικά μαθήματα βοτανικής.

Γιατί λοιπόν μελετάμε τα φυτά; Τα φυτά αποτελούν θεμελιώδες τμήμα της ζωής στη Γη. Παράγουν οξυγόνο, τρόφιμα, πρώτες ύλες, καύσιμα και φάρμακα, που επιτρέπουν την ύπαρξη ανώτερων μορφών ζωής. Παράλληλα, τα φυτά καταναλώνουν το διοξείδιο του άνθρακα, ένα σημαντικό αέριο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας το στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. (Ωστόσο, φωτοσύνθεση δεν εκτελούν μόνο τα φυτά, ενώ υπάρχουν και μη φωτοσυνθετικά φυτά). Η ορθή κατανόηση των φυτών είναι σημαντική για το μέλλον των ανθρώπινων κοινωνιών, αφού συμβάλλουν:

Στη δημιουργία τροφίμων
Στην κατανόηση των θεμελιωδών διαδικασιών της ζωής
Στην παραγωγή χρηστικών υλικών
Στην παρασκευή φαρμάκων
Στην κατανόηση των αλλαγών του περιβάλλοντος

Πηγή: http://el.wikipedia.org

No comments yet.

Leave a Reply

Design by Holistic Fitness